วิธีการดูผลการสอบ Pretest ให้พิมพ์ http://pre.tupst.ac.th/ตามด้วยเลขประชาชน 13 หลัก
ตัวอย่าง http://pre.tupst.ac.th/1829900055676